Lessen

Weet wat je eet bestaat uit 9 online lessen en een praktijkles.

In deze lessen leren leerlingen zelfstandig over gezond, duurzaam en veilig eten. Als docent kies je welke lessen je door je leerlingen laat maken. 

Samenvatting van de lessen

  • In les 1 vullen leerlingen een eettest en eetdagboek in. Zo krijgen ze inzicht in het eigen eetgedrag. 
  • Les 2 legt uit hoe een gezonde voeding eruitziet en wat de Schijf van Vijf is.
  • Les 3 t/m 6 zijn een verdieping op les 2. Leerlingen leren onder andere over het belang van een gezond gewicht en hoe ze gezonde keuzes maken. 
  • Les 7 t/m 9 gaan in op het voorkomen van voedselinfecties, duurzaam eten, het etiket en koken.
  • De praktijkles (de Ervaringsles) gaat over voedselverleidingen. Hierin leren leerlingen hoe ze de hele dag beïnvloed worden om te eten. 

Testen en toetsen
Bij elke les hoort een testje van 5 vragen. Leerlingen kunnen daarmee controleren of ze de stof begrepen hebben. Als docent kun je kiezen of leerlingen een eindtoets moeten maken, en zo ja op welk niveau (vmbo of havo/vwo).

Klassikale terugkoppeling
In Weet wat je eet kun je kiezen uit verschillende klassikale terugkoppelingen. Dit is bedoeld om leerlingen extra te prikkelen om met het onderwerp voeding bezig te zijn. Zo kun je als docent de eetgewoonten van de klas bespreken, een discussie voeren over het slankheidsideaal, gekke groentesoorten ontdekken of bespreken wat slimme manieren zijn om minder voedsel te verspillen. 

 

Begin bij les 1