Houd je energie in balans

In deze les leren leerlingen op welke manier ze een goed gewicht behouden of krijgen.

Met een goed gewicht zitten ze lekkerder in hun vel, zijn ze fitter, kunnen ze gemakkelijker bewegen en de kans om ziekten als hart- en vaatziekten en diabetes type 2 te krijgen is kleiner.

Na deze les kunnen leerlingen:

  • het verband uitleggen tussen de begrippen energieverbruik, energie-inname en energiebalans.
  • benoemen welke voedingsstoffen energie leveren.
  • uitleggen waar het begrip kilocalorie (kcal) voor staat.
  • redenen noemen waarom een gezond gewicht belangrijk is.
  • de eigen body mass index (bmi) digitaal berekenen en de uitslag verklaren.
  • adviezen geven gericht op (het voorkomen van) overgewicht.
  • redenen benoemen waarom bewegen belangrijk is.
  • aangeven hoe de omgeving een rol speelt bij het krijgen van overgewicht.

les-houd-je-energie-in-balans

 

Naar de volgende les