Kies duurzaam

Wat is de invloed die je eten heeft op natuur, klimaat, dieren en mensen?

In deze les leren leerlingen wat duurzame keuzes zijn. Door een voedselafdruk-test in te vullen komen ze erachter hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen nét zo zou eten als zij. Vervolgens leren ze hoe ze zelf duurzame keuzes kunnen maken. 

Na deze les kunnen leerlingen:

  • met voorbeelden het verband aantonen tussen eten en drinken en milieubelasting.
  • begrijpen dat mensen de natuur belasten door kunstmest, bestrijdingsmiddelen, landgebruik, veeteelt, visvangst en ontbossing.
  • het verband uitleggen tussen klimaatverandering en eten en drinken.
  • voorbeelden geven van keuzes die invloed hebben op dierenwelzijn.
  • uitleggen wat het verband is tussen CO2 en het klimaat.
  • voorbeelden geven van duurzame keuzes, ook in relatie tot voedselverspilling
  • de volgende begrippen beschrijven: milieubelasting, duurzaamheid, voedselverspilling, eerlijke handel, voedselafdruk, waterafdruk, keurmerk en dierenwelzijn.

 les-duurzaam

 

Naar de volgende les